fbpx

ידעתם שחלבונים

ידעתם שחלבונים, ממש כמו בני האדם מקיימים קשרים חברתיים? פרופ' יוליה שיפמן מהאוניברסיטה העברית, חוקרת בנבחרת של הקרן לחקר הסרטן בישראל, חוקרת את החלבונים והאינטראקציה ביניהן, מה שיאפשר לקצר את הדרך ליצירת תרופות חדשות לסרטן.

חלקם של החלבונים בגופנו נקשרים לחלבון אחד במשך הרבה מאוד זמן, בעוד שחלבונים אחרים נקשרים לחלבונים אחרים רבים באופן אקראי. כאשר הגנים מתנהגים כמו שמצפים מהם הגנום נשאר בריא. אולם כאשר יכולת הקישור של החלבונים נפגעת, או כשקשרים שהיו יציבים מתפרקים מהר מהצפוי ויש אינטראקציות לא נורמליות בין חלבונים – נוצרות מחלות, ביניהן סרטן.

לאור זאת יש חשיבות אסטרטגית בפיתוח תרופות אשר מעכבות אינטראקציות חריגות כגון אלה על מנת לטפל במחלות הנגרמות בגינן. מחקרה של פרופ' שיפמן עסק בחלבון בשם ראס. תפקידו של החלבון ראס הוא לשדר אותות בתוך התא, אך בחלק מגרסאות המוטציה שלו, האותות משתבשים ובכך גורמים להתפתחות סרטן. ראס הוא אחד הגורמים הנפוצים ביותר ביצירת סרטן בבני אדם. מוטציות בראס נמצאות ב-20% עד 25% מכל גידולי הסרטן בבני האדם ועד 90% בסוגים מסוימים של סרטן.

המחקר של פרופ' שיפמן עוסק בהנדסת חלבונים, תחום בתוך כימיה ביולוגית, ובו מעוצבות מולקולות חדשות שיכולות להיקשר לראס, ובכך יכולות לשמש לפיתוח תרופות חדשות נגד סרטן.

בנוסף מצאה פרופ' שיפמן, יחד עם חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון שיטה חדשה שמאפשרת סריקה של מילוני מוטציות במקביל, וכך מקצרת את התהליך למציאת תרופות משנים רבות לימים בודדים.